Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

17. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 22.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 17/10/2012
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Návrh zadání CVZ IV

Zásadní připomínky MČ Praha 5 k návrhu zadání změn ÚPn CVZ IV
Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit se zadáním změn CVZ IV č.


Z 2760/00 (Golfové křiště Motol)


Z 2761/00 (Radlice-areál oddechu Na Rovinách)


Z 2763/00 (Motol-sport)


Z 2765/00 (Jinonice-obytná zástavba)


Z 2766/00 (Smíchov, Kováků-polyfunkční využití)


Z 2767/00 (Hlubočepy-polyfunkční využití)


Z 2768/00 (Smíchov-Drtinova)


Z 2771/00 (Smíchov-přístav Smíchov)


z 2773/00 (Komunikace Na Pomezí))


tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní


 


 


 

2.

požadovat úpravu roszahu zadání změny č. Z 2762/00 (Rozšíření ploch pro rekreaci - Motol) dle přiloženého zákresu


tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

3.

požadovat úpravu rozsahu zadání změny č. Z 2772/00 (Smíchov - východ) dle přiloženého zákresu popřípadě  změnu č. Z 2772/00 (po úpravě) sloučit se změnou Z 2771/00


tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

4.

souhlasit se zásadními připomínkami k zadáním změny č.


Z 2832/00 - změna textové části ÚPn (přílohy č.1 OOP č. 6/2009), tzn. nesouhlas se zněním směrné části ÚPn


tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

II.
Ukládá
1. Homolovi Tomáši JUDr., zastupiteli MČ P5
1.1. zajistit předání stanoviska Radě MČ Praha 5
Termín plnění: 26.11.2012
			Hlasování 6/0/0 schváleno		


					
Vytisknout