Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise územního rozvoje šipka doprava Usnesení a zápisy komise územního rozvoje

 
 
 

16. zasedání Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5

konané dne 08.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 16//2012
 
Předkladatel: Homola Tomáš, JUDr., člen zastupitelstva

Zápis ze zasedání 15. KUR

Usnesení a zápisy komise územního rozvoje městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

schválení zápisu ze zasedání 15. KUR z důvodu, že KUR nebyla usnášeníschopná

II.
Ukládá
1. Homolovi Tomáši JUDr., zastupiteli MČ P5
1.1. předložit ke schválení zápis z 15. KUR na příští zasedání KUR
Termín plnění: 22.11.2012
					


					
Vytisknout