4. zasedání Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5

konané dne 24.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 4/6/2011
 
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

6. Klub Špajz

Členové komise chtěli navštívit stěžovatelku, ta se zde nevyskytuje, ostatní nájemníci v domě si na hluk v Klubu Špajz nestěžují.
Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci členů komise