7. zasedání Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5

konané dne 16.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 7/2/2013
 
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva, ombudsman

Zápis 6. zasedání KoSVO

Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis 6. zasedání KoSVO

			Hlasování: 4/0/0