7. zasedání Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5

konané dne 16.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 7/1/2013
 
Předkladatel: Holub Adam, Mgr., člen zastupitelstva, ombudsman

Schválení programu 7. zasedání

Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 7. zasedání KoSVO