10. zasedání Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5

konané dne 29.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 10/2/2012
 
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Schválení zápisu 9. zasedání

Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis 9. zasedání Komise pro styk s veřejností  a ombudsman

			Hlasování 6/0/0