9. zasedání Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5

konané dne 15.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 9/3/2012
 
Předkladatel: Šáchová Petra, Th.Mgr., Předsedkyně Komise styku s veřejností a ombudsmanka

Záchranná stanice zvířat v Jinonicích

Ing. Dvořák: požádá MHMP a pak se k tomu vyjádří jednotlivé odbory ÚMČ a RMČ. Pozemek by byl k dispozici nedaleko v Jinonicích i se sítěmi.
Usnesení a zápisy komise styku s veřejností a ombudsmana městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.