Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sportu šipka doprava Usnesení a zápisy komise sportu

 
 
 

9. zasedání Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5

konané dne 16.07.2014  jako řádné
číslo usnesení 9/4/2014
 
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Granty 2015 - pro podporu sportovních činností

Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5
I.
Projednal
1.

návrh vyhlášení grantů pro podporu sportovních činností v roce 2015 (zpracováno OŠKS). Oproti minulosti je navrhováno zvýšení počtu grantových programů ze tří na čtyři - původní "všeobecná sportovní činnost" je rozdělena na "celoroční" a "jednorázovou".

II.
Doporučuje
1.

Komise doporučuje zrušit dvě povinnosti žadatelů o granty:

- podání žádosti o grant v elektronické podobě na CD (pozn. "Grantová pravidla" - III/3. - uvádějí pouze možnost podání žádosti současně na CD, nikoli povinnost)

-zasílání zpráv "popis projektu" (viz grantová smlouva čl. II, odst. 1) do jednoho týdne od uzavření smlouvy.

III.
Vyzývá
1.

členy Komise předložit na svém příštím jednání další připomínky k vyhlášení grantů pro podporu sportovních činností pro rok 2015.

			Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy		


					
Vytisknout