9. zasedání Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5

konané dne 16.07.2014  jako řádné
číslo usnesení 9/1/2014
 
Předkladatel: Havlinová Radka, Mgr., členka zastupitelstva

Program 9. zasedání Komise sportu

Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 9. zasedání Komise sportu

			Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy