Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sportu šipka doprava Usnesení a zápisy komise sportu

 
 
 

5. zasedání Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5

konané dne 24.09.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/7/2012
 
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahraniční a fondů EU RMČ P5

Různé

Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informace M. Mrštíka, že ve věci sportoviště na Císařské louce nedošlo k žádným novým skutečnostem

II.
Bere na vědomí
1.

informaci O. Velka o akci "Diskuse o bariérách v cyklodopravě na Praze 5", která se koná v rámci projektu BICY dne 17.10.2012 od 14:00 před kostelem sv. Václava na nám. 14. října, Praha 5.

III.
Souhlasí
1.

se záštitou předsedkyně komise Mgr. Martiny Atlasové a Ing. Ondřeje Velka nad akcí "Diskuse o bariérách v cyklodopravě na Praze 5"

IV.
Bere na vědomí
1.

informaci předsedkyně komise o turnaji v sálové kopané v Chorvatském Trogiru v termínu 8. - 11.11.2012.


Přihlášky zájemců o účast na turnaji z řad MČ Praha 5 bude evidovat p. Vyskočil, vedoucí oddělení řízení a podpory projektů.

V.
Pověřuje
1.

Ing. Ondřeje Velka zpracováním podkladů pro seznam "Sportovních organizací působících na Praze 5" a předložením seznamu na příští KS 

VI.
Bere na vědomí
1.

informace o sportovních akcích, které proběhly za podpory MČ Praha 5

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy		


					
Vytisknout