5. zasedání Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5

konané dne 24.09.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/5/2012
 
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahraniční a fondů EU RMČ P5

Pronájmy pozemků pro sport na území MČ Praha 5

Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5
I.
Konstatuje
1.

že nejsou k dispozici vyžádané nájemní smlouvy. Bod bude projednán na příští Komisi sportu.

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy