Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sportu šipka doprava Usnesení a zápisy komise sportu

 
 
 

5. zasedání Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5

konané dne 24.09.2012  jako řádné
číslo usnesení 5/3/2012
 
Předkladatel: Atlasová Martina, Mgr., předsedkyně Komise zahraniční a fondů EU RMČ P5

Klub českých turistů – spolupráce MČ Praha 5 na projektu „Prahou turistickou“ v r. 2013

Usnesení a zápisy komise sportu městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informace o akci pořádané KČT na území Prahy 5

II.
Doporučuje RMČ
1.

schválit příspěvek Klubu českých turistů ve výši 8.000 Kč na zajištění této akce

III.
Pověřuje
1.

tajemníka Komise sportu zpracovat materiál do RMČ

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy		


					
Vytisknout