5. zasedání Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5

konané dne 12.06.2014  jako řádné
číslo usnesení 5/3/2014
 
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návštěva Bulharského kulturního institutu v Praze (BKI), Klimentská 6, Praha 1. Seznámení členů Komise etnické s činnostmi, které BKI realizuje a to nejen na území Prahy 5.

Členové Komise etnické byli velmi mile přivítáni celým realizačním týmem Bulharského kulturního institutu v Praze (dále jen BKI), který sídlí na adrese: Klimentská 6, Praha 1. Po přivítání se slova ujala Jitka Trojanová, která svým pestrým a velmi bohatým výkladem přiblížila členům komise všechny činnosti, které jsou s BKI spojeny přímo, a nebo je Bulharský kulturní institut pomáhá uvádět v život. Jedná se především o pestrou škálu nejrůznějších kulturních činností od pořádání výstav, promítání filmu a hraní divadla až o setkávání mladých umělců, kteří mají možnost se prostřednictvím programu Bulharského kulturního institutu představit širšímu publiku. Bulharský kulturní institut je financován ministerstvem kultury Bulharské republiky a jedná se o organizaci, která oficiálně zastupuje bulharskou kulturu na území České republiky. V den návštěvy členů komise byla v prostorách BKI zahájena výstava filmových a divadelních kostýmu od nadějného autora Juliana Tabakova. Celou vernisáž dokreslovala výstava skic jmenovaného autora, která vyzvedla jeho talent a nadání.
Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

přednesená témata.    

			Hlasování: 5/0/0