3. zasedání Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5

konané dne 10.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 3/1/2014
 
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Návštěva Ruského střediska vědy a kultury v Praze 6, Na Zátorce 16, představení organizace, seznámení s aktivitami, které RSVK realizuje.

Členové Etnické komise navštívili Ruské středisko vědy a kultury v Praze 6 (dále jen RSVK). Při této příležitosti byli seznámeni s celou škálou aktivit, které jsou organizovány v prostorách střediska jako např. výstavy, přednášky, koncerty, divadelní představení, mezinárodní konference a zasedání a v neposlední řadě jazykové kurzy ruštiny.

Seznam aktivit je každý měsíc velmi pestrý a bohatý. Z programu na měsíc buben vyplývá, že každý den proběhne v RSVK kulturní či vzdělávací akce, které jsou přístupné široké veřejnosti ve velkém množství případů zcela zdarma.

Jazykové kurzy v RSVK, jsou doménou této organizace, která umožňuje svým žákům absolvovat závěrečné zkoušky v několika stupních obtížnosti. Zájemci o studium ruského jazyka jsou vždy svěřeni do rukou rodilých mluvčí. Kvalita výuky je podpořena moderně vybavenými učebnami. Ruskojazyčná knihovna s počtem knih přesahující číslo 17tisíc výtisků je taktéž chloubou RSVK, kam si mohou studenti a nejen oni chodit pro ruskojazyčnou literaturu všech žánrů.

Z připravovaných velkých akcí je nejaktuálnější setkání studentů na 8. ročníku Mezinárodní letní školy s výukou ruského a českého jazyka v Březnici, která se uskuteční v termínu červen až srpen 2014.
Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.