2. zasedání Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5

konané dne 13.02.2014  jako řádné
číslo usnesení 2/2/2014
 
Předkladatel: Bubníková Diana, Mgr., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 1. zasedání Komise etnické ze dne 9. 1. 2014

Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis 1. zasedání Komise etnické ze dne 9. 1. 2014.

			Hlasování: 5/0/0