7. zasedání Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5

konané dne 05.09.2013  jako řádné
číslo usnesení 7/2/2013
 
Předkladatel: Ulrichová - Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Schválení programu 7. zasedání EK 5. 9. 2013

Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 7. zasedání EK 5. 9. 

			Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy