5. zasedání Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5

konané dne 06.06.2013  jako řádné
číslo usnesení 5/5/2013
 
Předkladatel: Ulrichová - Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva

Předání informací z krajského úřadu práce Praha, týkající se zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací, Jana Přibová

Usnesení a zápisy komise etnické městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

předání informací z krajského úřadu práce, oddělení trhu práce a aktivní politiky zaměstnanosti, které předala p. Jana Přibová a které se týkají zaměstnávání osob v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). V rámci VPP bude ÚP v roce 2013 přednostně podporovat ty uchazeče o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky sjednat zaměstnání jiným způsobem. Jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, uchazeče o zaměstnání, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování práce zvýšená péče, či uchazeče o zaměstnání, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci ÚP, uchazeče o zaměstnání, jimž je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (např. ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti). 


 

			Usnesení bylo schváleno ... hlasy