6. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 05.04.2018  jako řádné
číslo usnesení 6/2/2018
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Volba ověřovatele zápisu 6. zasedání Komise bytové

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Volí
1.

zapisovatelkou komise