5. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 22.03.2018  jako řádné
číslo usnesení 5/5/2018
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Nepřijala návrh usnesení
1.

odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):


1) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z úroku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení ... Kč


2) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018)


3) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z úroku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení ... Kč


4) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018)


5) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení ... Kč


6) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení ... Kč


7) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  ... Kč


8) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  ... Kč


9) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  ... Kč


10) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018)


11) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  ... Kč


12) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  ... Kč


13) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z úroku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  ... Kč


14) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018)


15) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018)


16) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018)


17) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  ... Kč


18) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  ... Kč


19) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018)


20) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.1.2018), dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení  ... Kč

			Usnesení bylo schváleno ... hlasy