9. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 08.06.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/12/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o změnu jména nájemce

Předkládám k projednání žádost o změnu jména nájemce
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje / nedoporučuje
1.

RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 28.2.2018, s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. na základě oznámení o změně nájemce z důvodu sňatku ...

			Usnesení bylo schváleno ... hlasy