9. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 08.06.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/9/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o odpuštění nájemného

Předkládám k projednání žádost o odpuštění nájemného
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

žádost ... o odpuštění úhrady nájemného za užívání bytu č. 11 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, jehož byla nájemkyní

			Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy