9. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 08.06.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/6/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):


1) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.3.2017), dluh z nákladů řízení ... Kč


2) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.3.2017), dluh z nákladů řízení ... Kč


3) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.3.2017), dluh z nákladů řízení  ... Kč


4) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb  ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.3.2017), dluh z nákladů řízení  ... Kč


5) ... ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 30.4.2017), dluh z nákladů řízení  ... Kč


6) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 30.4.2017)


7) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 30.4.2017)


8) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 28.2.2017), dluh z nákladů řízení  ... Kč


9) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 28.2.2017)


10) ... , dříve bytem ... , dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 28.2.2017), dluh z nákladů řízení  ... Kč

			Usnesení bylo schváleno 5/0/1 hlasy