Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

5. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 13.04.2017  jako řádné
číslo usnesení 5/8/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o změnu jména nájemce

Předkládám k projednání žádost o změnu jména nájemce
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2017 s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 120 Kč/m2/měs. na základě oznámení o změně jména nájemce z důvodu sňatku ...

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy		


					
Vytisknout