5. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 13.04.2017  jako řádné
číslo usnesení 5/10/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání pět žádostí o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 standardní kvality na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 17.7.2019 s platností a účinností od 18.7.2017 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.


2.

RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 1+kk standardní kvality na adrese ... , Praha 5, k. ú. Košíře, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 11.5.2018 s platností a účinností od 12.5.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs.


3.

RMČ schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu 0+1 standardní kvality na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky do 30.6.2019 s platností od data podpisu a s účinností od 1.7.2017 za nájemné ve výši 120,68 Kč/m2/měs.                                      Hlasování: 5/0/0

II.
Nepřijala návrh usnesení
1.

RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k. ú. Košíře, s  ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1.1.2017 za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení                             Hlasování: 4/0/1

III.
Nedoporučuje
1.

 RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+1 standardní kvality na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.7.2017 s platností od data podpisu a s účinností od 1.2.2016 a za nájemné ve výši 203,61 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení    Hlasování:5/0/0