Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

5. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 13.04.2017  jako řádné
číslo usnesení 5/12/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o zřízení společného nájmu k bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu k bytu o ostatní spolubydlící
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

RMČ schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 3+1 č. 11 (ev.č. 3) na adrese Matoušova 1552/18, Praha 5, k. ú. Smíchov, s ... a pí ...  (družka), na dobu neurčitou, s platností a účinností od data podpisu, za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení na základě podané žádosti pí ... na základě udělené plné moci od ...

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy		


					
Vytisknout