17. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 20.10.2016  jako řádné
číslo usnesení 17/11/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost správní společnosti CENTRA a.s. o přehodnocení výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku

Předkládám k projednání návrh na korekci výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

žádost správní společnosti CENTRA a.s. o přehodnocení výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku

II.
Doporučuje RMČ
1.

revokaci usnesení RMČ č. 17/492/2015 ze dne 21. 4. 2015

2.

korekci výše smluvní pokuty udělené správní společnosti CENTRA a. s. o 410 500 Kč z důvodu zjištění nových skutečností, přehodnocení závažnosti porušení povinností a oprávněnosti uplatnění maximálních možných sazeb u jednotlivých konkrétních případů porušení povinností

			Usnesení nebylo schváleno 3/0/2 hlasy