Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

17. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 20.10.2016  jako řádné
číslo usnesení 17/11/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost správní společnosti CENTRA a.s. o přehodnocení výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku

Předkládám k projednání návrh na korekci výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

žádost správní společnosti CENTRA a.s. o přehodnocení výše smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smluv o správě nemovitého majetku

II.
Doporučuje RMČ
1.

revokaci usnesení RMČ č. 17/492/2015 ze dne 21. 4. 2015

2.

korekci výše smluvní pokuty udělené správní společnosti CENTRA a. s. o 410 500 Kč z důvodu zjištění nových skutečností, přehodnocení závažnosti porušení povinností a oprávněnosti uplatnění maximálních možných sazeb u jednotlivých konkrétních případů porušení povinností

			Usnesení nebylo schváleno 3/0/2 hlasy		


					
Vytisknout