17. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 20.10.2016  jako řádné
číslo usnesení 17/4/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

zrušit usnesení ZMČ Praha 5 č.usn. 21/54/2012 ze dne 11.12.2012

II.
Doporučuje RMČ
1.

schválit pozměněné zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců bytů uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy