17. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 20.10.2016  jako řádné
číslo usnesení 17/6/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

RMČ schválit vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi ... , bytem na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, byt 2+1 (87,37 m2) a ... , bytem na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, byt 2+kk (46,20 m2) s tím, že smlouva o nájmu bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné ve výši 119,84 Kč/m2/měs. vč. smlouvy o rozhodčím řízení


2.

uzavření dohody o skončení nájmu bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, s ...

			Usnesení bylo schváleno 4/0/1 hlasy