10. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 02.06.2016  jako řádné
číslo usnesení 10/3/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 9. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 24.5.2016

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis z 9. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 24.5.2016

			Hlasování: 4/0/1