10. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 02.06.2016  jako řádné
číslo usnesení 10/10/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o převedení bytu do správy CSOP

Předkládám k projednání žádost CSOP o převedení bytu do správy CSOP
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

schválit převedení volného bytu 2+1 č. 1 (ev.č. 1) v přízemí domu na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, do správy CSOP s tím, že pronájem bytu bude vázán s výkonem funkce správce objektu - zaměstnanec CSOP Praha 5, p.o.

			Hlasování: 5/0/0