Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

10. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 02.06.2016  jako řádné
číslo usnesení 10/0/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

projednání žádosti o uzavření splátkové dohody na pohledávku vůči MČ Praha 5 za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájmcem:


... , Musílkova 302/1, dluh na nájemném: ... (k 30.4.2016), dluh na příslušenství: ... (k 23.5.2016)


do doby prověření existence nájemní smlouvy

II.
Nedoporučuje
1.

RMČ schválit žádost o prominutí příslušenství

			Hlasování: 5/0/0		


					
Vytisknout