10. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 02.06.2016  jako řádné
číslo usnesení 10/4/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

prominout poplatek z prodlení v aktuální výši níže uvedenému nájemci:


Martin Kříha, Nádražní 1272/15, dluh na nájemném 0 Kč, poplatek z prodlení: 2 290 Kč (k 30.4.2016)

			Hlasování :3/2/0