8. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 21.04.2016  jako řádné
číslo usnesení 8//2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Nepřijala návrh usnesení
1.

týkajícího se schválení odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):


1) ... , dříve bytem ... Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč,  dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 31.1.2016), dluh z nákladů řízení  ... Kč


2) ... , dříve bytem ... dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 30.4.2015), dluh z nákladů řízení  ... Kč


3) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč,  dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 29.2.2016), dluh z nákladů řízení  ... Kč


4) ... , dříve bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 29.2.2016), dluh z úroku z prodlení  ... Kč (k 29.2.2016), dluh z nákladů řízení  ... Kč 


5) ... , dříve bytem  ... Praha - 5:  dluh z nájemného a služeb ... Kč, dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 29.2.2016)