8. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 21.04.2016  jako řádné
číslo usnesení 8//2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Nepřijala návrh usnesení
1.

týkajícího se odpisu pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):


1) ... , bytem ... Praha - 5: dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 3.12.2015)


2) ... , bytem ... ... dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 7.12.2015), dluh z úroku z prodlení  ... Kč (k 7.12.2015)


3) ... , bytem ... , Praha - 5: dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 30.11.2015)


4) ... , bytem ... , Praha - 5: dluh z nájemného a služeb ... Kč (k 31.12.2015), dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 31.12.2015)


5) ... , bytem ... , Praha - 5:  dluh z nájemného a služeb  ... Kč (k 31.7.2015), dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 31.7.2015), dluh z úroku z prodlení ... Kč (k 31.7.2015)


6) ... , bytem ... , Praha - 5:  dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.12.2015)


7) ... , bytem ... , Praha - 5:  dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 31.12.2015)


8) ... , bytem ... , Praha - 5:  dluh z nájemného a služeb  ... Kč (k 29.2.2016), dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 29.2.2016)


9) ... , bytem ... , Praha - 5:  dluh z nájemného a služeb  ... Kč (k 18.3.2016), dluh z poplatku z prodlení  ... Kč (k 18.3.2016)


10) ... , bytem ... , Praha - 5:  dluh z poplatku z prodlení ... Kč (k 29.2.2016)