11. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 02.07.2015  jako řádné
číslo usnesení 11/5/2015
 
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti o snížení nájemného

Předkládám k projednání dvě žádosti o snížení nájemného
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

RMČ schválit žádost nájemců bytů na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, o snížení nájemného o 25 % z důvodu nepřiměřené časové prodlevy v procesu privatizace s tím, že snížené nájemné bude hrazeno od měsíce akceptace původní nabídky


2.

RMČ schválit žádost senátora ... o snížení nájemného nájemcům bytů v domě na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, z důvodu nepřiměřené časové prodlevy v procesu privatizace

II.
Navrhuje
1.

... zdůraznit informaci, že nájemné hrazené nájemci bytů v domě na adrese ... , Praha 5 (tj. 119,- Kč/m2/měs.), je výrazně pod úrovní tržního nájemného hrazeného v domech v obdobné lokalitě a nájemníci tudíž nejsou v žádném případě poškozováni

			Hlasování: 5/0/0