Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

10. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 18.06.2015  jako řádné
číslo usnesení 10/0/2015
 
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Různé - diskuse týkající se předkládání materiálů do BK/SV

Předsedkyně sociálního výboru ZMČ Praha 5 Bc. T. Konrádová požádala členy BK o zpřesnění důvodů v případech, kdy bytová komise předává jednotlivé záležitosti k projednání v SV. Dále předsedkyně SV uvedla, že občas dochází ze strany OMI k nepřesnostem při vyhodnocení jednotlivých žádostí a ty jsou namísto do SV předkládány k projednání do BK a naopak.
Vedoucí OMI Ing. J. Šlachta ke zmíněném uvedl, že v žádostech jsou jednotlivé důvody popisovány způsobem, že nelze přesně určit, zda se jedná o žádost ze sociálních či jiných důvodů.

Závěrem bylo konstatováno, že v případě nejasností do kterého orgánu MČ Praha 5 má OMI žádost předložit, bude OMI kontaktovat předsedkyni SV (příp. předsedkyni BK), která záležitost posoudí.

K bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
					


					
Vytisknout