8. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 21.05.2015  jako řádné
číslo usnesení 8/3/2015
 
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 7. zasedání bytové komise RMČ Praha 5 konaného dne 7. 5. 2015

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis z 7. zasedání bytové komise RMČ konaného dne 7. 5. 2015 ze přípomínek 

			Hlasování: 4/0/0