Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

3. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 12.03.2015  jako řádné
číslo usnesení 3/1/2015
 
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Žádosti nájemců bytů o prodloužení smlouvy o nájmu bytu

Předkládám k projednání tři žádostí nájemců bytů o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2015 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. za podmínky uhrazení vyúčtování služeb za rok 2013 vč. příslušenství v aktuální výši, případně uzavření splátkové dohody vyúčtování služeb za rok 2013 vč. příslušenství v aktuální výši

2.

schválit uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.6.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.7.2015 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

II.
Předává
1.

žádost ... o prodloužení smlouvy o nájmu bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k projednání v sociálním výboru

III.
Žádá
1.

OMI o zajištění provedení sociálního šetření (prostřednictvím OSK) v bytě na adrese ... , Praha 5, jehož nájemci jsou manželé ...

			Hlasování: 5/0/0		


					
Vytisknout