14. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 17.07.2014  jako řádné
číslo usnesení 14/6/2014
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu bytů

Předkládám k projednání návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného z důvodu zhoršeného technického stavu bytů
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit návrh na poskytnutí slevy 10 % ze základního nájemného všem nájemcům bytů (s výjimkou nájemců půdních vestaveb) v domech na adrese P ... , Praha 5, z důvodu zhoršeného technického stavu bytů od 1. 8. 2014 do vyřešení závady

II.
Nedoporučuje
1.

schválit žádost ... , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

2.

schválit opakovanou žádost Bohdany Nuskové, Plzeňská 442/209, Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, výměnou za byt stávající

3.

schválit žádost ... , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

4.

schválit žádost ... , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

5.

schválit žádost ... , Praha 5, k. ú. Košíře, o pronájem obecního bytu výměnou za byt stávající

III.
Navrhuje
1.

přizvat na příští zasedání bytové komise (tj. 14.8.2014) ved. OMA Ing. Romana Raffla k jednání o problému domů ...

			Hlasování: 7/0/0