14. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 17.07.2014  jako řádné
číslo usnesení 14/1/2014
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o pronájem obecního bytu

Předkládám k projednání žádost o pronájem obecního bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

schválit žádost ... , Praha 5, o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů s tím, že navrhuje trvat na výpovědi z nájmu bytu (pronájem bytu by odporoval přijatým zásadám)

			Hlasování: 7/0/0