Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

25. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 31.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 25/5/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

vzít na vědomí, že byly splněny podmínky přechodu nájmu bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, a že nájem bytu na uvedené adrese přešel z ...

2.

schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese K ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s Yvetou ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 2 roky s platností od data podpisu a s účinností od 16.8.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs., na základě žádosti ... o přechod nájmu bytu po ...

			Hlasování: 7/0/0		


					
Vytisknout