Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

22. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 03.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 22/8/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření splátkového dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:


1) ... , ... , dluh na nájemném: ... (k 31.8.2013), poplatek z prodlení: ... (k 20.6.2013) s tím, že navrhuje a) prominutí 50 % poplatku z prodlení v případě řádného plnění splátkové dohody 
                          b) aby ke splátkové dohodě přistoupil i pan ... , který je v bytě evidenčně hlášen


 

			Hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout