22. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 03.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 22/1/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 8 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s platností od data podpisu a s účinnosti od 1. 1. 2014 za nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měs.

2.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 8. 2. 2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 9. 2. 2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

3.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk se sníženou kvalitou na adrese ... , Praha 5, k.ú. Košíře, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30. 6. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2014 za nájemné ve výši 102,- Kč/m2/měs.

4.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k.ú. Košíře, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 19. 12. 2015 s platnosti ode dne podpisu a s účinností od 20. 12. 2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

5.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k.ú. Košíře, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

6.

schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 7. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 8. 2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

7.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k.ú. Košíře, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 1. 2014 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

8.

schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 10. 2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 11. 2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.


  

II.
Nedoporučuje
1.

schválit žádost ... o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov

			Hlasování: 7/0/0 (nepř. Vitha, Kopáček)