22. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 03.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 22/5/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o pronájem jiného bytu

Předkládám k projednání žádost o pronájem jiného obecního bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

schválit žádost ... , Praha 5, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

2.

nabídku uvolněného bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5 s tím, že v případě přijetí nabídky bude do RMČ předložen návrh na uzavření nájemní smlovy k bytu na dobu neurčitou bez hrazení kauce a bez uzavírání notářského zápisu

II.
Pověřuje
1.

odbor bytů a privatizace projednáním nabídku uvoněného bytu s pí ...

			Hlasování: 9/0/0