Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

22. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 03.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 22/4/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy k bytu

Předkládám k projednání dvě žádosti o rozšíření nájemní smlouvy k bytu z důvodu privatizace
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 (půdní vestavba) na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... (družka) na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu na základě žádosti ... o rozšíření nájemní smlouvy k bytu o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace za podmínky uhrazení poplatku z prodlení v aktuální výši do 30.11.2013

II.
Nedoporučuje
1.

schválit žádost ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, o rozšíření nájemní smlouvy k bytu 1+1 na uvedené adrese o ... (syn) z důvodu, že syn ... je dle výpisu z KN vlastníkem bytu č.p. ...

			Hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout