22. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 03.10.2013  jako řádné
číslo usnesení 22/3/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o souhlas s podnájmem části bytu

Předkládám k projednání žádost o souhlas s podnájmem části bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit žádost ... o souhlas s podnájmem části bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Malá Strana, paní ... , trv. bytem ... , na dobu určitou 1 rok

			Hlasování: 9/0/0