Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

18. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 22.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 18/4/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit žádost ... o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 1+1 na adrese ... Praha 5, k.ú. Smíchov, za podmínky uhrazení veškerých pohledávek MČ Praha (vč. příslušenství v aktuální výši) v termínu do 30.9.2013
Hlasování: 7/0/1

2.

schválit zrušení usnesení RMČ týkající se podání výpovědi z nájmu bytu  4+1 na adrese J. Plachty 57/29, Praha 5, Ondřeji Trojanovi z důvodu neplatnosti podané výpovědi (nájemce před doručením výpovědi z nájmu z bytu dlužnou částku na nájemném uhradil)
Hlasování: 8/0/0

II.
Navrhuje
1.

vyzvat ... , Praha 5, k úhradě veškerých závazků vůči MČ Praha 5 vč. aktuálního příslušenství
Hlasování: 8/0/0

			Usnesení bylo schváleno ... hlasy		


					
Vytisknout