15. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 25.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/0/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Různé

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

projednání návrhu "Zásad bytové politiky MČ Praha 5" na příští zasedání s tím, že do 1.8.2013 zašlou členové komise své připomínky předsedkyni Ing. Váchové

			Hlasování: 8/0/0