Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

15. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 25.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/6/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:


1) ... , Plzeňská 445/215, dluh na nájemném ... (k 30.6.2013) vč. poplatku z prodlení: ... (k 30.6.2013)

II.
Nedoporučuje
1.

schválit žádost ... , Praha 5, o prominutí poplatku z prodlení v aktuální výši (k 30.6.2013 ve výši ... ,- Kč)

			Hlasování: 7/0/0 (nepř. Vitha)		


					
Vytisknout